cjenik
amaterske usluge
naziv usluge jed.mjere cijena
fotografije za dokumente kom 50,00
biometrijske fotografije kom 60,00
ispis C/B A4 jednostrano kom 0,40
ispis C/B A4 obostrano kom 0,60
ispis C/B A3 jednostrano kom 0,80
ispis C/B A3 obostrano kom 1,20
fotokopiranje A4 jednostrano kom 0,55
fotokopiranje A4 obostrano kom 0,80
fotokopiranje A3 jednostrano kom 1,10
fotokopiranje A3 obostrano kom 1,60
fotokopiranje i ispis A4 u boji kom 2,50
fotokopiranje i ispis A3 u boji kom 5,00
plastificiranje A4 kom 10,00
plastificiranje ID kartica kom 5,00
plastificiranje ID kartica s kopčicom kom 10,00
plastificiranje A3 kom 15,00
spiralni uvez kom 10,00
tvrdi uvez A4 1 mm (1-10 listova) kom 68,80
tvrdi uvez A4 3 mm (10-25 listova) kom 70,00
tvrdi uvez A4 5 mm (25-40 listova) kom 71,40
tvrdi uvez A4 7 mm (40-55 listova) kom 73,00
tvrdi uvez A4 9 mm (55-75 listova) kom 74,60
tvrdi uvez A4 12 mm (75-100 listova) kom 76,20
tvrdi uvez A4 15 mm (100-130 listova) kom 77,80
tvrdi uvez A4 18 mm (130-160 listova) kom 80,00
tvrdi uvez A4 21 mm (160-190 listova) kom 81,10
tvrdi uvez A4 24 mm (190-220 listova) kom 83,00
tvrdi uvez A4 30 mm (220-280 listova) kom 85,60
tvrdi uvez A4 36 mm (280-340 listova) kom 89,30
sitotisak na tvrdi uvez kom 125,00
skeniranje do A4 kom 10,00
skeniranje do A3 kom 20,00
snimanje CD-a kom 10,00
snimanje DVD-a kom 30,00
razvijanje negativa kom 20,00
razvijanje diapozitiva kom 50,00
razvijanje CB ručno kom 50,00
računalno uređivanje do 5 minuta kom 20,00
računalno uređivanje sat 200,00
index print naknadno kom 20,00
izrada fotografija 9×13 kom 2,00
izrada fotografija 10×15 kom 2,50
izrada fotografija 13×18 kom 5,00
izrada fotografija 15×21 kom 10,00
izrada fotografija 20×30 kom 30,00
izrada fotografija 30×40 kom 50,00
presnimavanje VHS/S-VHS/VHS-C na VHS (započeti sat) sat 20,00
presnimavanje 8 – Hi8 na VHS min 1,20
presnimavanje DV / miniDV na VHS min 1,20
presnimavanje DV / miniDV na DV / miniDV min 1,20
presnimavanje na DVD – prvi sat kom 120,00
presnimavanje na DVD – više od 60 minuta min 1,20
Cijene su izražene sa PDV-om.
NAPOMENA:
Za ostale usluge slobodna pogodba s naručiocem.
NAČINI PLAĆANJA:
– gotovina, Maestro, MasterCard, American Express, Diners, Visa, Visa Electron
– obročno plaćanje bez kamata MasterCard i Maestro Zagrebačke banke